[ทัศนศึกษา] Videos

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียน 3 ภาษาแห่งแรกของขอนแก่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555.